Printable Version of Topic

Click here to view this topic in its original format

Diễn Đàn Mini _ Manwha (만화) _ đây là truyện gì

Người gởi: DDuu lúc Oct 31 2010, 01:52 PM

mọi người ơi. tớ bấn bộ này lắm nên hỏi thăm tí
link:
http://w3.60s.com.vn/truyentranh.aspx?id=1768304&t=01112008 (từ trang 33 về sau)
cơ bản tớ biết đây là phụ chương truyện nào. nhưng mà tớ muốn biết tên gốc, nếu được thì cả tên tác giả và link down càng tốt.
thanks mọi người trước, cố giúp tớ với
đọc cái này mấy năm rồi mà nó drop cái một, giờ vẫn còn bấn

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)