IPB

Xin chào Người đẹp ( Log In | Đăng ký )

giongto
2 Trang V  < 1 2  
Reply to this topicStart new topic
> Mirc - Xdcc list !, download manga from Irc (quick quick)
Milo
bài May 19 2005, 05:04 AM
Bài viết #31


Turn back
****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 523
Ngày gia nhập: 20-March 02
Từ: |^o--__--o^|à |^.|ội
Thành viên số: 60
Channel Ton1x @irchighway.net

** To request a file, type "/msg [Ton1x]one xdcc send #x" **
** To request details, type "/msg [Ton1x]one xdcc info #x" **


#1 1244x [ 6K] [Ton1x]one.txt
#2 39x [7.2M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch01_[130C50B4].zip
#3 18x [5.0M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch02_[72C5D1D4].zip
#4 16x [4.3M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch03_[CF1E54E3].zip
#5 18x [3.2M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch04_[C4BDADFA].zip
#6 19x [3.6M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch05_[E711A244].zip
#7 19x [3.6M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch06_[6BA95609].zip
#8 23x [4.0M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch07_[0F662AFE].zip
#9 44x [4.0M] [Ton1x]GSMikami_v01_ch08_[8636E48F].zip
#10 22x [8.0M] [Ton1x]Toritsu-Mizusho_v01_c01_[458E8D2F].zip
#11 22x [4.6M] [Ton1x]Toritsu-Mizusho_v01_c02_[9F6CE7E7].zip
#12 29x [6.1M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-ch01v2_[8BFBE483].zip
#13 29x [4.1M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-ch02_[25168054].zip
#14 33x [3.7M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-ch03_[CB9D6738].zip
#15 35x [3.8M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-ch04_[281628AF].zip
#16 36x [3.6M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-ch05_[CCF78D10].zip
#17 40x [3.8M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-ch06_[5441EFF9].zip
#18 44x [3.5M] [Ton1x]GirlsBravo-v01-extra_[DE5D9034].zip
#19 47x [4.0M] [Ton1x]GirlsBravo-v02-ch07_[22F8AA0E].zip
#20 46x [3.3M] [Ton1x]GirlsBravo-v02-ch08_[E2545A7B].zip
#21 50x [3.5M] [Ton1x]GirlsBravo-v02-ch09_[70658521].zip
#22 41x [3.5M] [Ton1x]GirlsBravo-v02-ch10_[D8A14FC9].zip
#23 54x [3.9M] [Ton1x]GirlsBravo-v02-ch10v2_[1C041E74].zip
#24 79x [3.0M] [Ton1x]GirlsBravo-v02-ch11_[BCD6745A].zip
#25 28x [10.0] [Ton1x]Kurosagi_v01_ch01_[9D8C5F72].zip
#26 33x [5.8M] [Ton1x]Kurosagi_v01_ch02_[EBCF49FF].zip
#27 63x [3.5M] [Ton1x]Kurosagi_v01_ch03_[C1D42574].zip
#28 5x [213M] [Ton1x]Air-OST_[582AFCBA].zip
#29 28x [ 54M] [Ton1x]School-Rumble_(HentaiGame)_[Atelier-G]_(bin+cue+rr)_[7EBDC389].rar
#30 3x [ 25M] [Ton1x]Tenshi-na-Konomaiki_OP-ED_(OST)_[696DE4E6].zip
#31 20x [ 97M] virtual_sex_with_lady_runa.deathmarine.ace
#32 6x [237M] [Ton1x]Gakuen-Alice_06_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[E82CE74E].avi
#33 4x [228M] [Ton1x]Gakuen-Alice_07_(640x480_divx521)_(raws)_[E7720B16].avi
#34 10x [235M] [Ton1x]Gakuen-Alice_08_(640x480_divx521)_(raws)_[B77374D8].avi
#35 13x [229M] [Ton1x]Gakuen-Alice_09_(640x480_divx521)_(raws)_[90093557].avi
#36 17x [192M] [Ton1x]Gakuen-Alice_10_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[6A8F35B6].avi
#37 14x [163M] [Ton1x]Gakuen-Alice_11_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[C16A1001].avi
#38 15x [150M] [Ton1x]Gakuen-Alice_12_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[9CCFDA72].avi
#39 11x [165M] [Ton1x]Gakuen-Alice_13_(640x480_DivX5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[F11C54A6].avi
#40 13x [169M] [Ton1x]Gakuen-Alice_18_(640x480_DivX5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[F3A361F6].avi
#41 14x [174M] [Ton1x]Gakuen-Alice_19_(640x480_DivX5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[2EAB7997].avi
#42 12x [137M] [Ton1x]Gakuen-Alice_22_(640x480_divx511)_(raws)_[EA221066].avi
#43 16x [164M] [Ton1x]Gakuen-Alice_23_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[6AE01FC0].avi
#44 7x [162M] [Ton1x]Gakuen-Alice_24_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[4F95F39B].avi
#45 3x [186M] [Ton1x]Gakuen-Alice_25_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[1C94511D].avi
#46 11x [175M] [Ton1x]Gakuen-Alice_26(end)_(640x480_DivX_5.2.1_24fps_LameVBR)_(raws)_[CCF813ED].avi
#47 9x [978M] (AV)[Ton1x]Yua-Aida_-_I_ll-Teach-You_(640x480_DivX).avi
#48 7x [4.5M] [2005-20]Death_Note_ch60.zip
#49 6x [926K] [2005-20]_Bleach_c175_LQ.zip
#50 2x [3.2M] [2005-20]_My-Hime_33.zip
#51 4x [3.6M] [2005-20]_School_Rumble_126a.zip
#52 26x [5.8M] Gantz_Chapter_197[Kaixokaixo].zip
#53 28x [6.1M] Gantz_chapter_195[Kaixokaixo].zip
#54 2x [5.5M] Gantz_Chapter_196[Kaixokaixo].zip
#55 2x [5.8M] Gantz_Chapter_197[Kaixokaixo].zip
#56 3x [4.8M] Gantz_Chapter_198[Kaixokaixo]v2.zip
#57 6x [5.1M] Gantz_Chapter_199[Kaixokaixo].zip
#58 16x [ 64M] Haru_yo_Koi_Complete_Volume_01_[CX]_[50D603C9].rar
#59 16x [ 56M] Haru_yo_Koi_Complete_Volume_02_[CX]_[856DBBBD].rar
#60 16x [ 54M] Haru_yo_Koi_Complete_Volume_03_[CX]_[4058F4D8].rar
#61 19x [ 55M] Haru_yo_Koi_Complete_Volume_04_[CX]_[4058F4D8].rar
#62 21x [5.8M] Haru_yo_Koi_v05_ch38_[CX]_[86BAD067].rar
#63 18x [5.9M] Haru_yo_Koi_v05_ch39_[CX]_[9AAE2D40].rar
#64 19x [5.6M] Haru_yo_Koi_v05_ch40_[CX]_[659209FD].rar
#65 18x [6.1M] Haru_yo_Koi_v05_ch41_[CX]_[5083BB5F].rar
#66 19x [5.9M] Haru_yo_Koi_v05_ch42_[CX]_[AB050ABB].rar
#67 19x [6.1M] Haru_yo_Koi_v05_ch43_[CX]_[93DFA7FB].rar
#68 20x [6.2M] Haru_yo_Koi_v05_ch44_[CX]_[B4129D67].rar
#69 19x [6.2M] Haru_yo_Koi_v05_ch45_[CX]_[FED7DBD8].rar
#70 32x [5.6M] Haru_yo_Koi_v05_ch46_[CX-Ton1X]_[0327F2DF].rar
#71 10x [3.4M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch01_[68C2955].zip
#72 5x [4.8M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch02_[E655EA73].zip
#73 3x [5.1M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch03_[271109B4].zip
#74 4x [4.9M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch04_[11EE9CA2].zip
#75 5x [3.5M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch05_[7BD4782A].zip
#76 6x [3.2M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch06_[3E062A37].zip
#77 7x [4.3M] [Ton1x]Jinrui-Nekoka-v01-ch07_[BC78A887].zip
#78 6x [ 55M] Futari_Ecchi_Complete_Volume_01_[CX]_[558E49F7].rar
#79 10x [ 41M] Futari_Ecchi_Complete_Volume_02_[CX]_[B5BEF067].rar
#80 8x [3.2M] Futari_Ecchi_v03_ch21_[CX]_[05E4DFAB].rar
#81 7x [3.2M] Futari_Ecchi_v03_ch22_[CX]_[384602B9].rar
#82 6x [2.9M] Futari_Ecchi_v03_ch23_[CX]_[0F6B7A31].rar
#83 7x [3.2M] Futari_Ecchi_v03_ch24_[CX]_[954255E5].rar
#84 11x [2.9M] Futari_Ecchi_v03_ch25_[CX]_[67A17BBA].rar
#85 14x [2.8M] Futari_Ecchi_v03_ch26_[CX]_[00B61F35].rar
#86 5x [240M] [Ton1x]Peach-Girl_16_(DivX5.11_120f_640x480)_(raws)_[E121D1B8].avi


Ai vào channel này nhớ down #1 của bot ấy để xem list các manga của nó (vì nó update suốt )

Bài này đã được Milo sửa: May 19 2005, 05:08 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Milo
bài May 19 2005, 05:07 AM
Bài viết #32


Turn back
****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 523
Ngày gia nhập: 20-March 02
Từ: |^o--__--o^|à |^.|ội
Thành viên số: 60
AT - Translations

#zg-fansubs@irc.rizon.net

Xin chú ý , server Rizon , ko phải Highway nha ..


** To request a file, type "/msg attbot xdcc send #x" **
** To request details, type "/msg attbot xdcc info #x" **


#1 1056x [ 2K] attbot.txt (full pack listing)
#2 148x [4.4M] Airgear_v03c19[SC-ATT].zip
#3 10x [4.9M] Evangelion Ikari Shinji Ikusei Keikaku - c01mag [ATT].zip
#4 176x [5.5M] Fruits Basket - v07c41[FFC].zip
#5 167x [5.0M] Fruits Basket - v07c42[FFC].zip
#6 104x [6.7M] Hayate the Combat Butler v01c01 [ATT].zip
#7 139x [ 48M] Hime-chan no Ribon - v01[MR].zip
#8 167x [ 30M] Hime-chan no Ribon - v02[MR~ATT].zip
#9 172x [7.4M] Hime-chan no Ribon v03c10[MR~ATT].zip
#10 100x [6.0M] Hime-chan no Ribon v03c11[MR~ATT].zip
#11 93x [6.2M] Hime-chan no Ribon v03c12[MR~ATT].zip
#12 526x [8.6M] Iki! FMP! v1c1 [ATT].zip
#13 222x [8.8M] Iki! FMP! v1c1 [ATT]{FR}.zip
#14 482x [4.1M] Iki! FMP! v1c2 [ATT].zip
#15 488x [5.5M] Iki! FMP! v1c3 [ATT].zip
#16 317x [7.2M] Iki! FMP! v1c4 [ATT].zip
#17 512x [8.7M] Koi Koi 7 v1c1 [ATT].zip
#18 439x [5.8M] Koi Koi 7 v1c2 [ATT].zip
#19 260x [5.4M] Koi Koi 7 v1c3 [ATT].zip
#20 258x [5.6M] Koi Koi 7 v1c4 [ATT].zip
#21 146x [3.7M] Konjiki no Gash!!! v2c09[FFC].zip
#22 117x [3.1M] Konjiki no Gash!!! v2c10[FFC].zip
#23 74x [2.5M] Konjiki no Gash!!! v2c11[FFC].zip
#24 213x [8.0M] Konomini v01c01 [ATT].zip
#25 200x [5.7M] Maburaho v1c1-FR[ATT].zip
#26 3248x [ 29M] Maburaho v01 [ATT~SVU].zip
#27 131x [ 27M] Maburaho v02 [ATT~SVU].zip
#28 57x [ 11M] Mai HiME v1v01[ATT-AW].zip
#29 33x [4.9M] Mai HiME v1v02[ATT-AW].zip
#30 33x [3.8M] Mai HiME v1v03[ATT-AW].zip
#31 159x [4.6M] Megami Kouhosei v1c0[FFC].zip
#32 68x [7.5M] Moon Phase v1c1 [mahou-ATT].zip
#33 517x [ 34M] Nagasarete Airantou v01 [ATT].zip
#34 20x [ 37M] Nagasarete Airantou v02 [ATT].zip
#35 0x [ 38M] Tona-gura v01 [ATT].zip
#36 273x [4.5M] Yagami's Family Affairs v1c1 [ATT].zip
#37 132x [8.8M] ZeroIn v01c01 [ATT].zip


Đừng quên get #1 để lấy list mỗi khi vào channel
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Milo
bài May 29 2005, 03:00 AM
Bài viết #33


Turn back
****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 523
Ngày gia nhập: 20-March 02
Từ: |^o--__--o^|à |^.|ội
Thành viên số: 60
Hê hê hê hê (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/laugh.gif)

Hê hê hê hê (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/laugh.gif)

Do ya think i'm lucky enough ?? hê hê ....

Cái gã Bot Never Where dám đi trốn anh trốn em chứ , Milo lùng sục nó mãi mới tóm được . nó chuồn sang channel #lurk rồi .

#lurk : Yêu cầu bạn phải đăng kí nick mới join vào được (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/happy.gif)

http://www.lurker.myshelter.net/

Riêng lần này thì tụi bot của Lurk đông quá (có đến 5 con lận , trong đó có 3 con rất đáng giá (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) ) .

Con Manga|Pouet http://208.53.170.54/~wwwvicar/?id=8

Con NeverWhere http://208.53.170.54/~wwwvicar/?id=1

Con [UR]DAN http://208.53.170.54/~wwwvicar/?id=3


Have fun ... Milo lười copy từng trigger lắm rồi , giờ chắc đi tìm link cho mọi người vào thẳng mà xem thui (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) . Mọi người chịu khó vậy ...

Vấn 1 câu cuối .. có gì khó khăn xin Pm

Ps: @Viet Tran: sorry bro nha , Milo đi lùng thằng NvWhe đến lúc tìm được mới nhớ đến cái Pm của bro . Thôi thì coi như chuộc lỗi không reply vậy hehe (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif)

I'm so lucky (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/happy.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Milo
bài May 29 2005, 03:04 AM
Bài viết #34


Turn back
****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 523
Ngày gia nhập: 20-March 02
Từ: |^o--__--o^|à |^.|ội
Thành viên số: 60
Ấy , xin mọi người cẩn thận với con UR|DAN , hình như nó serve RAW manga chứ không phải tráns-manga . Xin tránh xa nó nếu bạn định kiếm manga đọc ...

Ai muốn đọc trước bản raw thì hẵng kéo áo nó , cẩn thận nó cáu (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Vietran
bài May 29 2005, 02:13 PM
Bài viết #35


Mem VENO & TS
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 64
Ngày gia nhập: 7-January 03
Từ: Tp Hcm
Thành viên số: 6945
yeah
thanh kìu Milo nhìu nhìu (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/biggrin.gif)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sting_ag
bài Jun 23 2005, 07:46 PM
Bài viết #36


The Son Of Bitch
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 10
Ngày gia nhập: 17-August 04
Thành viên số: 18304
Choi` oi (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/sad.gif)
Anh em oi no dong wa xa Quay quo hoai bi no ban hoai ne`
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Milo
bài Jul 20 2005, 11:20 AM
Bài viết #37


Turn back
****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 523
Ngày gia nhập: 20-March 02
Từ: |^o--__--o^|à |^.|ội
Thành viên số: 60
Chết đê (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) , ai bảo vào phá nó cơ .. bị ban thì tự đi cứu nhé . Ra hàng reg cái nick vào van vỉ tụi @ hay ! hay % ấy , nó remove cho . Trước Milo cũng cứu được mấy người xài @find bị ban rồi , giờ tởn đến già ..

Sắp update vài cái nữa, nhưng lười quá ... Ai có rq hay tin tức gì hông , cho biết với ... Mấy hôm bận quá không ngó quanh được
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Milo
bài Aug 22 2005, 05:46 AM
Bài viết #38


Turn back
****

Nhóm: Black Mage
Bài viết: 523
Ngày gia nhập: 20-March 02
Từ: |^o--__--o^|à |^.|ội
Thành viên số: 60
Hôm nay tớ rảnh , tớ lại update (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif) heheh ... Không có gì nhiều ..

Vì tớ lười quá , nên tùm đại thằng nào gần nhất để đưa lên . Thì đó là thằng Null

Null ^^

#null ; #null-classroom ; #null-noobs (irc.irchighway.net)

http://null.myshelter.net/ (trang chủ )

Bot tại đây

Click vào mà xem list bots , Milo ko copy sang đây nữa , lười lắm .. (IMG:http://board.truyentranh.com/style_emoticons/default/tongue.gif)

bibi , see' u nex' time
Go to the top of the page
 
+Quote Post
trick
bài Aug 25 2005, 08:14 PM
Bài viết #39


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 52
Ngày gia nhập: 7-August 04
Thành viên số: 18068
milu có list của HMR ko? Mà cho trick hỏi sao milu có mấy cái list bots này dzạ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chaque
bài Dec 29 2005, 01:37 AM
Bài viết #40


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 25
Ngày gia nhập: 1-August 04
Từ: Viêt Nam
Thành viên số: 17918
Milo ơi #lurk ko cho vào mà vào trang www.lurker.myshelter.net của Milo thì no' ko có hiện ra phải làm sao đây
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gh0st
bài Dec 29 2005, 04:02 AM
Bài viết #41

Nhóm: Warrior
Bài viết: 4
Ngày gia nhập: 18-December 05
Thành viên số: 28202
Lurk group da doi website roi, bay gio ban phai vao trang http://www.gotlurk.net . Botlistings cua lurk thi co o http://www.gotlurk.net/index.php?do=botlist . :-)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
chaque
bài Jan 2 2006, 11:16 PM
Bài viết #42


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 25
Ngày gia nhập: 1-August 04
Từ: Viêt Nam
Thành viên số: 17918
Còn 1 vấn đề nữa có 1 số nick hiển thị với /dccserver +sc on 59 nghĩa là thế nào co' thể hướng dẫn thêm cho mình được ko vậy ?

Quên còn /mode <nick> -h là sao nữa vậy ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
songbiec
bài Apr 21 2006, 04:36 AM
Bài viết #43

Nhóm: Warrior
Bài viết: 3
Ngày gia nhập: 10-September 05
Thành viên số: 27280
sao mấy bữa nay tui không connect vô được irchighway.net ?Bà kon có ai bị như tui không zậy ?

Bài này đã được songbiec sửa: Apr 21 2006, 04:37 AM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
NnK
bài Apr 21 2006, 06:05 PM
Bài viết #44


I'm Mèo >:) - This's Cọp - N.n.3K
****

Nhóm: Beloved

Bài viết: 504
Ngày gia nhập: 8-October 02
Từ: http://www.facebook.com/CookingWhatever
Thành viên số: 1208
^^ vào bình thường.

/dccserver +sc on 59 tức là firewall, có nghĩ là những fserver bạn vào đã cài firewall.

Thường phải là /mode <nick> -x, có nghĩ là type cái này để vào được 1 số Fserver

Bài này đã được Cecilia Willy sửa: Apr 21 2006, 06:07 PM
Go to the top of the page
 
+Quote Post
songbiec
bài Apr 24 2006, 04:31 AM
Bài viết #45

Nhóm: Warrior
Bài viết: 3
Ngày gia nhập: 10-September 05
Thành viên số: 27280
QUOTE
erver +sc on 59 tức là firewall, có nghĩ là những fserver bạn vào đã cài firewall.

Thường phải là /mode <nick> -x, có nghĩ là type cái này để vào được 1 số Fserver


" -x " là mình type cái gì vậy ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Atachi
bài Apr 25 2006, 02:13 AM
Bài viết #46

Nhóm: Warrior
Bài viết: 3
Ngày gia nhập: 25-April 06
Từ: between mind and heart
Thành viên số: 30765
Bạn gõ /mode nickbạn -x ở highway và /mode nickbạn -h ở Rizon , tùy theo server thế nào , đó là tắt host mask của bạn đi , vài fserver cần tắt cái này mới access được .

Còn cái port 59 là fserver behind the router hay fire wall . Tuy có hơi phiền nhưng vài fserver hàng hiếm sẽ có nó .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wind
bài Aug 28 2006, 04:49 PM
Bài viết #47


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 20
Ngày gia nhập: 14-November 04
Thành viên số: 21244
bạn ơi có channel nào download được Artbook kô zạ ^^
Go to the top of the page
 
+Quote Post
manhan
bài Nov 16 2006, 10:49 PM
Bài viết #48

Nhóm: Warrior
Bài viết: 4
Ngày gia nhập: 17-November 05
Thành viên số: 27835
QUOTE(Atachi @ Apr 25 2006, 05:13 PM) *
Còn cái port 59 là fserver behind the router hay fire wall . Tuy có hơi phiền nhưng vài fserver hàng hiếm sẽ có nó .

vậy làm thế nào mới có thể vào được nhựng cái fserver này?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vu-ngoc-intoto
bài Jan 8 2007, 09:42 AM
Bài viết #49


Thích Đọc Truyện
*

Nhóm: Warrior
Bài viết: 13
Ngày gia nhập: 27-June 04
Thành viên số: 16951
ack ack
intoto ko thấy channel #entropy trong irchighway ở đây nhỉ...trong channel đó có chap mới nhất của skipbeat đoá bà con vô down đi
dùng tringger: /ccpt ...chứ ko như Milo nói ở trên hic
thật ra tui cũng chả hỉu bit lém về mí kí nì
nhưng bà con cứ dùng kí nì còn hay hơn down trên http í O__O
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Zedta
bài Jan 8 2007, 09:55 PM
Bài viết #50


^_^_^_^_^_^_^_^_^
**

Nhóm: Warrior
Bài viết: 141
Ngày gia nhập: 1-August 04
Từ: Hở. Cái gì? Nghe không rõ
Thành viên số: 17930
Nếu bắt đầu bằng /ctcp thì đó là fserv rồi ^^'
Cái topic này nói về xdcc -> đánh lệnh ra để queue và down file. Thường thì down bằng xdcc nhanh và đỡ phải queue hơn vào fserv. Các xdcc bot ở trên mạng cũng nhiều hơn các fserv (Fserv mình đang down mà chủ serve đi là tiêu luôn 8-})
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 Trang V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
2 Thành viên đang đọc bài (2 Khách và 0 Du kích)
0 Thành viên:

 RSS Phiên bản Lo-Fi Bây giờ là: 21st November 2019 - 03:34 PM