Giúp Đỡ - Tìm Kiếm - Thành viên - Lịch
Phiên bản Trọn Vẹn: Amazon defense: Game thể loại tower defense (thủ trụ)
Diễn Đàn Mini > Giải Trí > Bakaland > Game
lehuyvan
Đây là game rất hay về thể loại tower defense,
chơi mãi mà chưa qua được hết các mission, giới thiệu để các bác xả stress:

https://www.youtube.com/watch?v=5RliNJsQmjQ

QUOTE
Amazon defense: No way

They're on the run, commander. Although we're not in the clear just yet, we are organizing one last attempt at entering the city. It won't be easy. The sector they're headed to has no defenses, nothing to stop them from getting out and destroying everything.

You're going to have to get down there and take charge, set up some automated defense weapons and stop them from getting out! We need you, commander!


Link download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sat.global.games.square


tower defense, amazon defense, thủ trụ, game hay nhất
Amazon defense: Game thể loại tower defense (thủ trụ)
lehuyvan
up cho các bác cùng chơi cái nào ......................... smile.gif
Đây là phiên bản "lo-fi" của diễn đàn chúng tôi. Để xem phiên bản trọng vẹn với nhiều thông tin, và hình ảnh hơn, làm ơn bấm vào đây.
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here